Vape med nikotin

Vape med nikotin – lovendringer i 2024

Vape har opplevd en stadig økende popularitet i Norge, og salgstallene de siste årene har vært økende. Med dette kommer gjerne også strengere regulering.

I denne artikkelen kan du lese om hvilke regler som kommer for e-sigaretter i 2024. Vi vil også omtale endringer i loven som vi antar at vil inntreffe. Vape med nikotin er planlagt å gjøres lovlig i løpet av året.

Det ble i november 2023 vedtatt endring i tobakkskadeloven med forbud mot smak i Vape, såkalt forbud mot karakteristisk aroma. Dette forbudet vil gjelde fra og med 1.juli 2024. Det vil si at alle e-sigaretter med smak som er i markedet i dag, ikke lenger kan selges etter juni i år. Det gjelder både vape med nikotin og uten.

Forbudet mot smak gjelder både e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere. Det gjelder alle former for aromatilsetninger til bruk i e-sigaretter også. I tillegg gjelder det alt utstyr som kan benyttes for å tilføre smak eller lukt til e-sigaretter eller gjenoppfyllingsbeholdere.

Dermed vil de som ønsker smak på sine vape måtte dra til utlandet for å få fatt i dette etter 1.juli 2024. Alt man har kjøpt frem til det er naturligvis lov å bruke ferdig selv etter denne datoen.

Det som også ble vedtatt i november 2023 var at det skal bli krav om standardiserte forpakninger for e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere. Det er ikke vedtatt når disse endringene vil tre i kraft. Det som er sikkert er at endringene vil gjelde vape med nikotin og uten, samt gjenoppfyllingsbeholdere. Det er nærliggende å tro at man etter denne endringen trer i kraft, kun vil få e-sigaretter i samme grønnfarge som snusboksene og sigarettpakkene.

Vape med nikotin – skal bli lov i løpet av året

Før du blir for entusiastisk – dette har blitt lovet før. Det var også i fjor, og kanskje også tidligere, snakk om at vape med nikotin skulle bli lovlig. Dette uten at noe har skjedd. I forbindelse for den nye loven som forbyr smak, har det igjen blitt snakket om at myndighetene skal tillate nikotin i vape. Så får vi se om det faktisk skjer i år eller ikke. Vi i snusbutikk skal holde dere oppdatert.

Handlekurv
Skroll til toppen