Nesesnuff i produksjon

Snuff – det glemte tobakksproduktet

Snuff er et tobakksprodukt som for mange går hus forbi. I Norge er det snus i porsjon som blir mest brukt, mens både løssnus, skråtobakk og snuff har en tendens til å bli «gjemt bort» i skyggen.