Snus i utlandet

Snus i utlandet

Både i resten av Europa og på verdensbasis står sigarettpakken fremdeles øverst på tronen, selv om bruken av sigaretter har avtatt etter årtusenskiftet. Men hvorfor er det slik at ingen andre bruker snus?

Både i Sverige og i Norge tar vi gjerne snusen for gitt. Den har bestandig vært en del av sortimentet i kiosken på hjørnet, og i løpet av de siste årene har etterspørselen for de nikotinfylte posene økt betraktelig ettersom mange har gått over fra sigaretter til snus. En seier for folkehelsen vil kanskje noen si, men allikevel er det kun i disse to landene at snus brukes som et alternativ til sigaretter, til tross for at det er mindre skadelig.

Først og fremst er tilgjengelighet og produktkunnskap de viktigste grunnene til dette. Så fort du reiser ut av Norden vil de fleste se rart på deg om du tar en snus. De kjenner kanskje til nasal snus eller tyggetobakk, men ytterst få har hørt om løs- og porsjonssnus. Det er nemlig kun Sverige, Danmark og Norge i Europa som produserer den snus-varianten vi er vant til, altså den svenske snusen. I andre europeiske land er fenomenet nærmest ukjent, med noen få unntak. Grunnen til dette er at det i 1992 ble lagt et forbud mot å selge svensk tobakk for alle EU-medlemmer, med unntak av Sverige som selv ble medlem av unionen tre år senere, i 1995. Norge, som ikke er med i den Europeiske Union, skaffet seg tillatelse til import, produksjon og salg gjennom en avtale i EØS-samarbeidet, og er dermed en av de svært få landene i Europa som har svensk snus tilgjengelig for salg. I Danmark er det kun lovlig å produsere snus, men ikke selge den innenfor landets grenser.

Ta med deg egen snus

Det er allikevel ikke helt umulig å «ta seg en pris» om du er på utlandsreise i Europa eller andre steder i verden. Avhengig av hvilket land du reiser til, kan du ha lov til å ta med deg en viss mengde for eget bruk. Det er kun to land i Europa som har totalforbud mot snus; Island og Malta. Her er det strengt forbudt å ta med seg snusboksen, og du kan straffes dyrt med bøter og konfiskert tobakk dersom du forsøker å ta det med inn i landet. Selv om det ikke er lov å selge slike varer i utlandet, betyr det allikevel ikke at det er umulig å få tak i. Et eksempel på dette kommer i en artikkel fra DinSide som i 2017 fortalte om funn av snusprodukter til salgs på Gran Canaria i Spania. Ettersom Spania er et medlemsland i EU, er det forbudt med salg av slike varer her. Det finnes allikevel kiosker og nærbutikker i de mest populære turistområdene som bryter disse reglene og selger svensk snus til nikotinsultne besøkende, gjerne forkledd som tyggetobakk, da det ikke finnes noen lover mot salg av slike produkter i Spania.

Dersom du har planer om å reise utenfor Europas grenser kan det fort bli litt vanskeligere å forholde seg til hva som er lov og hva som ikke er lov. Om du har planlagt en reise til utlandet, og ønsket å ha med deg snus til personlig bruk, anbefales det å lese om tollreglene til landet du skal reise til. På denne måten unngår du å bryte noen regler. Du kan finne en oversikt over hvor mye tobakk som er tillatt å ta med seg inn i diverse land ved å bruke tollregeltjenesten IATA.

Amerikansk snus

Hvis du reiser til USA, ønsker du kanskje å oppleve den amerikanske snusen. Den er på mange måter lik som den svenske varianten, men produseres heller gjennom en gjæringsprosess, nøyaktig den samme metoden som svenskene originalt brukte før de gikk over til varmebehandling. I tillegg har den ofte mye mer smakstilsetning enn den svenske snusen, og selges i de fleste tilfeller som en form for løssnus. Det finnes varianter i vanlig porsjonspose, men den amerikanske snusen kjennetegnes i utgangspunktet som løs tobakk, eller i form av «snuff» som den gjerne kalles.

Det finnes mange variasjoner av tobakksprodukter i verden. Tobakk har vært en viktig del av menneskets moderne historie, og har i løpet av årenes gang blitt brukt til å skape mange forskjellige produkter på tvers av landegrenser, kontinenter og kulturer. Det kan være spennende å utforske nye produkter, og vi anbefaler alle våre kunder å ta egne vurderinger når man benytter seg av ukjente tobakksprodukter fra utlandet. 

Vi oppfordrer våre kunder til å ta hensyn til når man er ute på reise, og å gjøre seg oppmerksom på hvilke regler som gjelder i landet man planlegger å besøke.

Handlekurv
Skroll til toppen