Helsegevinst med snus

I lang tid har spørsmålet om hvilke helseskader snus kan forårsake, vært tema for mange diskusjoner både i vårt eget land og i snusens fødested, Sverige. Det kommer stadig nye overskrifter og uttalelser fra eksperter som taler både for og imot bruken av snus, om brun snus er farligere enn hvit snus, eller hvilken betydning det kan ha for helsen til de som går over fra sigaretter til å bruke snus.

Hos Snusbutikk mener vi at det er viktig holde kundene våre opplyst, slik at de alltid kan ta kloke og selvstendige valg basert på fullstendig og helhetlig informasjon. Ettersom hele 13 prosent av Norges befolkning bruker snus på daglig basis, er det viktig å ha kunnskap om hvilke risikoer som følger med bruken av tobakk- og nikotinfylte produkter.
 
Den 6. februar 2021 skrev artikkelforfatter Geir Molnes i Faktisk.no en artikkel med overskriften «Hvor farlig er snus?» , som tok for seg flere av de spørsmålene som mange har stilt seg om faren ved bruk av snus. Nettstedet Faktisk.no er ifølge sine egne nettsider en «ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge.» De har som hensikt framtre som informativ og faktabasert instans i samfunnsdebatten, og bidra til en mer åpen og inkluderende offentlig samtale.
 
Artikkelen kritiserer en uttalelse fra tidligere Frp-leder Siv Jensen som kom etter at partiet hadde klart å få gjennom priskutt på snus som en del av årets statsbudsjett. Her hevder hun at mange røykere har klart å legge fra seg sigarettpakken i fordel for snusboksen, og at ingen dør av snus, i sterk kontrast til hva det gjør av røyking.
 
Karl Erik Lund, en av Norges fremste forskere innenfor tobakk, har uttalt seg til Faktisk.no om saken. Han har også tidligere fortalt i et intervju med Aftenposten at de fleste som snuser i Norge er tidligere røykere, og at han selv er svært positiv til at folk bytter ut sneipen med de nikotinfylte posene.

Videre skriver Faktisk.no om Lund sitt bidrag til debatten, der han i samspill med sine kolleger har undersøkt hvilken effekt alternative tobakksprodukter kan ha for folkehelsen. Studien tar hovedsakelig utgangspunkt i snus som et alternativ til røyken, ettersom nettopp dette produktet er enklest å sammenligne mot sigaretter. Studien har konkludert med at nettoeffekten for folkehelsen i all sannsynlighet har vært positiv, ettersom såpass mange har stumpet røyken i fordel for snus.
 
Samtidig vil dette ifølge Lund også si at den helhetlige helsegevinsten ikke nødvendigvis alltid vil være like stor i fremtiden, da studien tar utgangspunkt i at det i fremtiden vil være færre røykere i befolkningen, og at vi derfor ikke har like mye å hente fra denne overgangen. 

Det er allikevel et tegn på at vi beveger oss bort fra de mest helseskadelige tobakksproduktene, og kan derfor se på snus som en bidragsyter til en nasjonal helsegevinst, enn så lenge. Dersom du vil forsøke å slutte med snus, anbefaler vi sterkt å gå over til nikotinfri snus. Dette vil gjøre det enklere å avvende seg med nikotinavhengigheten, men allikevel beholde den gode følelsen som snus gir. 

Snusbutikk er opptatt av å levere rene produkter med minimal risikoeffekt, og vil fortsette å jobbe hardt i vårt arbeid for å levere snus av høy kvalitet til våre kunder. Dersom du forsøker å slutte med snus, kan vi anbefale mange av våre nikotinfrie alternativer!